"Zo knap dat je de stap al gezet hebt om informatie op te zoeken, want de stap naar een psycholoog is geen gemakkelijke stap. Je weet niet goed wat te verwachten, of je zelfs wel een psycholoog nodig hebt, en hoe kies je die dan uit? Elke psycholoog werkt bovendien op een eigen manier, en het is niet altijd duidelijk waar de verschillen zitten. Ik wil je verder een glimp laten opvangen van mijn werkwijze."

Als je de stap wil zetten naar psychologische begeleiding of psychotherapie, dan kan je contact opnemen via het contactformulier, mail of per telefoon. Om GDPR-proof te werken vraag ik je om via het contactformulier of de mail je hulpvraag niet te specifiek te schetsen. Indien je graag je hulpvraag voor het kennismakingsgesprek voorlegt, neem je best telefonisch contact op.

De dag van je eerste afspraak nadert, spannend! Voor veel mensen is het vaak wat onwennig of zelfs eng, maar ik zal proberen om je zoveel mogelijk op je gemak te stellen.

In zo’n eerste gesprek kijken we samen naar wat je tot bij mij gebracht heeft. Dit kunnen gebeurtenissen zijn die in je verleden liggen, maar ook gebeurtenissen in het hier-en-nu die je over de drempel getrokken hebben om contact op te nemen. Verder pols ik nog naar jouw verwachtingen van een therapie, zodat ik daar in verdere gesprekken rekening mee kan houden. Ten slotte geef ik je nog een aantal praktische afspraken en informatie mee.

Het belangrijkste is dat je voor jezelf tijdens zo’n eerste gesprek kan voelen of je een goed gevoel hebt bij mij. De spreekwoordelijke ‘klik’ is namelijk een belangrijke succesfactor van therapie. Voel je dus zeker ook vrij om na het eerste gesprek de ruimte te nemen om het allemaal eventjes te laten bezinken. Een kennismaking blijft natuurlijk vrijblijvend en jouw gevoel moet goed zitten als we besluiten een volgende stap te nemen in het therapeutisch proces.

Als we beslissen om samen van start te gaan, zullen er een aantal sessies volgen. Het is zeer moeilijk op voorhand te zeggen hoeveel gesprekken nodig zullen zijn, aangezien dat erg verschillend kan zijn van situatie tot situatie en van persoon tot persoon. Gemiddeld gezien rekent men op 8 sessies, al merk ik dat er in de praktijk toch vaker een 10- tot 20-tal sessies nodig zijn. Soms blijven mensen zelfs enkele jaren komen.

Ook de frequentie van de therapie zullen we samen bespreken. Ik geef zelf de voorkeur aan tweewekelijkse (of indien nodig wekelijkse) sessies, zeker in de beginfase, omdat de klacht dan meestal nog sterk aanwezig is en omdat het wat tijd vraagt om op elkaar afgestemd te geraken. Nadien kunnen we de frequentie eventueel afbouwen. Wanneer tweewekelijkse afspraken voor jou niet haalbaar zijn, zoeken we een andere manier. 

Ten slotte kies ik ervoor geen vast ‘protocol’ te volgen. Dit betekent dat we geen vast stramien volgen in de sessies en dat je de vrije ruimte krijgt, op jouw ritme, om te spreken en stappen te zetten. Het enige moment dat meer ‘gestructureerd’ verloopt is de beginfase. De eerste drie gesprekken worden tot de intakefase gerekend. In deze gesprekken staat het informatie verzamelen en afstemmen op de voorgrond. In gesprek drie of vier probeer ik, samen met jou, heel duidelijk en concreet te schetsen hoe jouw klachten samenhangen en welke de eerstvolgende gewenste stap zou kunnen zijn. Dit kan gebeuren in gesprek met elkaar, maar soms ook door het eens op papier te zetten.

In het rubriekje visie schets ik hoe belangrijk het is om feedbackgericht te werken. Om dit in de praktijk om te zetten, gebruik ik het programma Qit-Online. Dit is een programma dat me helpt, door het uitsturen van vragenlijsten, om dichtbij jouw proces te blijven. In het eerste gesprek licht ik nog meer toe hoe dit in zijn werk gaat. Meestal vraag ik, gedurende de intakefase, om ook kennis te maken met het programma. Indien je dan voelt dat het niets voor jou is, mag je dit zeker ter sprake brengen en zoeken we naar een andere manier om feedbackgericht werken in te bouwen in de sessies.

Er komt waarschijnlijk een moment waarop jij, ik  of wij beiden voelen dat het proces op een belangrijk punt gekomen is. Misschien is niet alles ‘opgelost’, maar je voelt vertrouwen in hoe je de komende stappen zelf kan nemen. 

We naderen nu de afrondingsfase. Samen beslissen we of we de frequentie van de sessies afbouwen of dat je zelf contact opneemt voor een gesprek wanneer je dat nodig vindt.

Ik vind het wel belangrijk om ons traject samen een passend einde te schenken. Daarom plan ik altijd één laatste gesprek in om van gedachten en gevoelens te wisselen over het traject dat we samen bewandeld hebben.