Visie

Mensen komen vaak in therapie wanneer het op zijn minst een beetje ‘wringt’. Maar vaker voelen mensen zich vastzitten op bepaalde domeinen in het leven, of worstelen ze met levensvragen, thema’s of keuzes. Vaak zijn deze vragen en thema’s op zich al complex, maar de mens die met deze thema’s worstelt, zit ook complex in elkaar. Deze combinatie maakt dat er vaak geen pasklare antwoorden bestaan. Therapie kan je wel ondersteunen in het zoeken naar waarom je in bepaalde situaties verzeild geraakt en wat een mogelijke uitweg zou kunnen zijn.

Om dit te doen krijg je letterlijk en figuurlijk een vrije ruimte om te spreken over jouw ervaringen. Ik verbind er me toe om te proberen je zo goed mogelijk te begrijpen en je het gevoel te geven dat je echt gehoord en gezien wordt. Op die manier kan je jezelf beter leren aanvaarden, ‘dragen’ we de last ook even samen en word je erkend in je pijn, verdriet of boosheid. Vaak is het al heel helpend om te voelen dat je een eigen plek hebt waar je ‘de boel even de boel kan laten zijn’.

Een belangrijk effect van het stilstaan bij je gevoelens, gedachten en gedragingen is dat je deze steeds bewuster gaat zien in je dagelijkse leven. Het zijn soms als het ware patronen die zich gemakkelijk herhalen, maar waar je je voordien niet zo bewust van was. Deze patronen zijn er vaak gekomen met goede reden, maar kunnen het lastig maken wanneer ze hun nut van vroeger niet meer dienen. Je echt bewust zijn van iets geeft je uiteindelijk de vrijheid om een keuze te maken, om het anders te proberen. Het is geen proces van korte adem, maar hieruit ontstaat vaak verandering.

Een andere manier om patronen op te sporen, is het kijken naar het hier-en-nu, naar wat er gebeurt in een sessie tussen jou en mij. Ik vel geen oordeel, zeg niet wat je wel of niet moet doen, ik kijk en zoek met je mee. Ik breng natuurlijk ook mijn eigen ‘rugzakje’ met ervaringen en perspectieven mee in de therapie en kan deze gebruiken om dingen op te merken die je zelf nog niet zo bekeken of opgemerkt hebt. Dit koppel ik dan naar je terug en toets af hoe het voor jou klinkt. Op die manier leer je jezelf, je omgeving en de interactie tussen beiden beter kennen en kan je ervaren dat er een waaier van mogelijkheden zichtbaar wordt.

Wanneer we samenwerken in therapie, zijn we eigenlijk samen op een zoektocht, in een proces dat moeilijk duidelijk af te bakenen is en dat meestal met vallen en opstaan gaat. Deze zoektocht is opnieuw heel uniek en complex, wat voor de één werkt, werkt namelijk niet altijd voor de ander. Ik probeer steeds op maat te werken en tracht me zoveel mogelijk op jou af te stemmen. Om dit mogelijk te maken, vraag ik systematisch naar jouw feedback. Zo probeer ik een zicht te krijgen op hoe je het contact met mij ervaart, maar ook hoe je je voelt op verschillende vlakken in je leven en welke dingen helpend of juist moeilijk zijn tijdens de gesprekken. We proberen op deze manier samen te zoeken naar een manier die voor ons beiden goed voelt.

Uiteindelijk ben jij diegene die de stappen zal moeten zetten, maar ik beloof je dat ik mijn uiterste best zal doen om je zo goed als ik kan te begeleiden in jouw proces.