Relatietherapie

Gesprekken voor koppels

Wanneer we elkaar niet meer lijken te vinden...

Vanaf het moment dat mensen ‘in relatie staan tot elkaar’ kan er wrijving komen. Zo ook in je partnerrelatie. Het hoeft niet meteen te wijzen op een slechte relatie of een gebrek aan liefde, het is vaak een heel gewoon gegeven. Meestal geraak je hier als koppel zelf uit, soms met de hulp van familie en vrienden. Wanneer het jullie niet meer lukt om hier uit eigen kracht uit los te komen, wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen, wanneer het vertrouwen weg is of de ruzies zich blijven opstapelen, kan het goed zijn om relatietherapie te overwegen als optie.

 

 

 

 

Vaak brengt het samenleven patronen met zich mee. Dit maakt het het leven samen gemakkelijk en voorspelbaar, maar deze patronen kunnen ook voor wrijving zorgen. In een relatietherapie wordt er gekeken naar ieders aandeel in deze patronen, verschillen in jullie achtergronden en geschiedenis en proberen we ten slotte om terug bruggen te slaan of de bestaande bruggen te verstevigen.

Een andere motivatie voor relatietherapie kan ook het samen goed afsluiten van een relatie zijn. Soms wordt het duidelijk dat je niet meer wil samenleven met je partner en besluit je dat het beter is om uit elkaar te gaan. Het kan zinvol zijn om op een serene manier uit elkaar te gaan, op een respectvolle manier terug te kijken naar jullie tijd samen, naar de ander, naar je kinderen, maar ook naar jezelf.

 

Ook in een relatietherapie kunnen er veel verschillende soorten vragen en thema’s bestaan waar je aandacht aan zou willen geven en ik zou je willen vragen deze gewoon mee te nemen naar een eerste gesprek. Jullie zijn als koppel met eender welke hulpvraag welkom. Het is vooral belangrijk dat dat jullie je kunnen vinden in mijn visie, de manier van werken en dat jullie de spreekwoordelijke ‘klik’ ervaren. Indien zou blijken dat mijn werkwijze toch niet zo goed past bij wat jullie nodig hebben, ga ik samen met jou op zoek naar de juiste collega.