Psychodiagnostiek

Voor kinderen en jongeren
Samen de puzzel leggen...

Psychodiagnostisch onderzoek

Intelligentieonderzoek

Binnen een intelligentie-onderzoek gaan we kijken waarin je goed bent en waarin je misschien wat meer hulp bij nodig hebt. We gaan kijken naar verschillende onderdelen van intelligentie zoals verbaal redeneren, visueel-ruimtelijk redeneren, fluid redeneren, werkgeheugen en verwerkingssnelheid. Op basis van deze 5 vlakken wordt er een totaal-IQ berekend.

Functie-onderzoek

In een functie-onderzoek kijken we naar het executief functioneren van een kind. Hoe goed kan hij of zij praktische problemen oplossen, plannen en organiseren, sociale situaties inschatten. Ook kan er gekeken worden naar theory of mind. Hoe goed kan het kind denken over denken en zich verplaatsen in anderen?

Belevingsonderzoek

In een belevingsonderzoek gaan we kijken naar de binnenkant van het kind. Iedereen heeft een buitenkant en een binnenkant. De buitenkant laten we aan iedereen zien, maar de binnenkant laten we niet zo vaak zien. Hierin speelt alles wat we voelen, onze emoties, hoe we over dingen denken,…

Ik ga graag samen met jou op onderzoek uit. Soms zie je het even zelf niet meer of begrijp je niet goed wat er gebeurt. We gaan samen op zoek naar de puzzelstukjes, zodat jij en je omgeving begrijpen wat er gebeurt. Natuurlijk geef ik je ook een idee van de gepaste hulp om je leven terug op de rails te krijgen.​

Astrid Wauters

Het psychodiagnostisch proces uit de doeken gedaan

Psychodiagnostiek gebeurt in verschillende fasen. Allereerst is er een kennismakingsgesprek waarin de precieze vraag en een anamnese uitgeklaard wordt. Op basis van dit eerste gesprek wordt er beslist welke testen er al dan niet afgenomen zullen worden. 

De diagnostische fase bestaat uit het afnemen van het testmateriaal, de interpretatie ervan en het schrijven van een verslag. Na afloop van het kennismakingsgesprek maken we samen een planning op voor deze testmomenten.

Op het einde van het psychodiagnostisch proces vindt er een adviesgesprek plaats waarin we het verslag en het advies samen overlopen. 

Astrid Wauters
Aamke Teelen

... ontvangen je graag.